Chorizo

Tomate, mozzarella, chorizo frais, oignons

Tomato, mozzarella, chorizo, onions